Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Yötyö kuormittaa työntekijää fyysisesti ja psyykkisesti enemmän kuin päivätyö. Yksilölliset erot voivat olla suuria. Toisinaan voi olla tarpeen järjestää työntekijälle mahdollisuus työtehtävien vaihtamiseen tai siirtää hänet päivätyöhön, jos sillä torjutaan työntekijän terveydelle aiheutuva vaara.

Työntekijän oikeus vaihtaa työtehtäviä tai -aikaa riippuu muun muassa yrityksen toiminnan laajuudesta, tuotantomenetelmistä ja henkilöstön määrästä. Lisäksi muutoksen tulee olla tarpeellinen työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon ottaen. Työtehtävien vaihtamisen tarvetta arvioitaessa käytetään työterveyshuoltoa apuna.

Työssä jaksamista ja työssä jatkamista voidaan edistää muokkaamalla työ ja työjärjestelyt tekijälleen sopivaksi ottaen ihmisen voimavarat ja elämäntilanne huomioon.

Ikääntyneille esimerkiksi vuorotyö ja raskas fyysinen työ saattavat tuottaa ongelmia, ja nuorten lasten vanhemmille taas työajan joustot ja perhetilanteen huomioon ottaminen voivat olla tärkeitä.

Joustot työssä edistävät työkykyä ja vähentävät sairaspoissaoloja. Joustojen lisäksi oppimisen tukeminen ja erilaisuutta ymmärtävän ja hyväksyvän työkulttuurin luominen ja yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ovat keskeisiä keinoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisessä.


Seuraavaksi