Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Kuormalavahyllyt, pientavarahyllystöt sekä muut varastokalusteet ja tilat ovat keskeisessä roolissa varastoissa, terminaaleissa sekä kauppojen taka- ja myymälätiloissa. Myös niiden turvallisuuteen ja turvalliseen käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muutoin raskaat taakat, korkealla työskentely ja raskas käsittelykalusto muodostavat hengenvaaran.

Hyllyt ja kaapistot on valittava kuljetusyksiköiden ja tuotteiden mukaan. Valmistajien mitoitusohjeita on ehdottomasti noudatettava. Hyllyväleihin on syytä määritellä ns. hyllyvara eli vapaata tilaa yksikön yläreunan ja hyllypalkin väliin.

Rakentaminen ja kiinnitys on hyvä jättää ammattilaisille, samoin kuin kalusteiden vuosittainen määräaikainen tarkastaminen (ns. hyllytarkastus). Käytönaikainen valvonta jää työpaikalle.

Vaikka esihenkilö on ensisijaisesti vastuussa turvallisuudesta, saadaan parhaat tulokset, kun koko varastohenkilöstö koulutetaan tunnistamaan vaarat ennakolta. Pahimmillaan varastoissa on kokonaisia hyllystöjä romahtanut alas.

Varastohyllyjen kaatuminen voidaan estää toimimalla oikein:

  • Kuormalavahyllyt kiinnitetään pultein tasaiseen ja kantavaan alustaan. Hyllystön sijoittaminen asfaltille tai muulle mahdollisesti painuvalle alustalle on selvitettävä hyllystötoimittajan kanssa. Kaapistot kiinnitetään takana olevaan seinään.
  • Jokaisen hyllyrivin päähän asetetaan kuormituskyltti. Sitä osataan tulkita oikein ja ohjetta noudatetaan.
  • Hyllystöjen rakenteita ei omatoimisesti muuteta alkuperäisestä, jos vaikutuksia kantavuuteen ei osata arvioida (korotus, jatkaminen, lisätasojen teko, osien vaihto).
  • Kuormalavahyllyjen pystytolpat (pylväselementit) ja muut rakenteet suojataan trukkien törmäyksiltä. Vaurioiden (taipumat, kolhut, kiertymät, murtumat) laatu ja merkitys turvallisuuteen arvioidaan heti ja rakenteet vaihdetaan tarvittaessa uusiin välittömästi asiantuntijan toimesta. Vaakapalkeilla maksimitaipuma on 5 mm/m, pylväselementeillä eteen/taakse 3 mm/m ja sivulle 5 mm/m sekä päätytuilla 10 mm/m kaikkiin suuntiin.
  • Vaakapalkkien putoaminen estetään varmistussokalla.

Seuraavaksi