Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työpaikan työpisteet, huolto- ja taukotilat, tupakointipaikat, pysäköintialueet, jätteiden lajittelupaikat ja muut toiminnot synnyttävät kaiken liikkumistarpeen.

Liikennevirtoja ovat ainakin:

  • trukki- ja muu työkoneliikenne
  • tavaraa hakevat ja tuovat ajoneuvot
  • henkilöautot
  • kevyt työmatkaliikenne
  • ulkopuoliset liikkujat, kuten kuljettajat, vierailijat, alihankkijat ja joissakin paikoissa jopa kuluttaja-asiakkaat.

Nämä kaikki tulee ottaa huomioon layout-suunnittelussa sekä jatkuvasti osana työpaikan vaarojen arviointia.

Yhteisellä työpaikalla määräävässä asemassa oleva työnantaja vastaa liikenteen yleisestä turvallisuudesta ja yhteensovittamisesta.

Keskeisimmät turvallisen liikkumisen suunnitteluperiaatteet ovat seuraavat:

  • Vilkkaimmat liikennevirrat pyritään saamaan mahdollisimman lyhyiksi eli minimoidaan liikennesuorite. Samaan aikaan on liikenteen ruuhkautuminen kuitenkin otettava huomioon. Siksi kaikkia menekkituotteita ei välttämättä kannata keskittää liian lähekkäin.
  • Erotellaan toisilleen vaaralliset liikennevirrat toisistaan, esimerkiksi työmatkaliikenne–rekkaliikenne, jalankulkuliikenne –trukkiliikenne. Tämä voi tapahtua sijoittamalla toiminnot niin, etteivät virrat kohtaa, tai käyttämällä kaiteita, maalauksia ja muita teknisiä keinoja.
  • Vältetään liikennevirtojen risteämisiä ja tehdään risteyksistä turvallisia. Keinoina ovat mm. toimintojen sijoittelu, ali- ja ylikulkuväylät, kohtisuorat risteykset, riittävän tehokas ja häikäisemätön valaistus, liikennepeilit sekä riittävät, vapaana pidettävät näkemäalueet.

VNa 577/2003 työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista määrittää yleisvaatimuksena, että liikennereitit, portaat, lastauslaiturit ja luiskat sijoitetaan ja mitoitetaan turvallisesti sekä jalankulkijoille että ajoneuvoliikenteelle.

Tämä ja toinen tärkeä aihealuetta koskeva VNa 403/2008 eli työvälineitä ja koneita koskeva ns. käyttöasetus edellyttävät myös jalankulkuliikenteen ja trukki- ja muun ajoneuvoliikenteen erottamista silloin, kun se on turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Varastossa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pääliikenne- tai trukkiväylillä erottelu tulee toteuttaa ja että keräyskäytävillä ei ole muita kuin keräystyötä tekeviä tai hyllyttäjiä, koska erottelua ei voida kohtuudella toteuttaa.

Kulku- ja ajotiet, mukaan lukien portaat ja lattiat, on myös pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaara on mahdollisimman vähäinen. Tarvittaessa on käytettävä kaiteita, aitauksia, suojakatoksia ja muita turvallisuuslaitteita.

Nosto-ovet ja -portit on varustettava mekanismilla, joka estää niiden putoamisen alas. Ovet ja portit sijoitetaan turvalliseen paikkaan ja varmistetaan riittävä näkyvyys. Näkyvyyttä ja reagointiaikaa voidaan parantaa ovien eteen tai risteyksen kulmaan sijoitettavilla kaiteilla ja ikkunallisilla tai läpinäkyvillä ovilla.

Portaiden nousu ja etenemä eivät saa vaihdella samoissa portaissa. Usein ongelma esiintyy alimmassa tai ylimmässä askelmassa, kun lattiapintaa on muutettu tai siihen on lisätty matto tai ritilä. Suositeltava portaiden nousukulma on 30−35 astetta.

Askelmien leveyden on oltava vähintään 60 cm. Kaiteiden tulee olla vähintään metrin korkuiset, ja niissä on oltava välijohde 50 cm:n korkeudella sekä käsijohde, mikäli porras rajoittuu seinään.

Kierreportaita ei tulisi käyttää tavaran kuljettamiseen. Portaiden pitää olla jatkuvasti vapaana tavarasta ja puhtaat. Liukuesteillä ja maaliin sekoitetulla karhenteella voidaan vielä lisätä turvallisuutta.


Seuraavaksi