Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työtila koostuu koneista, laitteista, apuvälineistä ja kalusteista. Niiden hyvä sijoittelu ja mitoitus helpottavat ja tehostavat työn tekemistä. Ihmiselle on tärkeätä, että työtilan järjestelyt, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö mahdollistavat hyvän työasennon, asennon vapaan vaihtamisen ja esteettömät työliikkeet.

Työkohde, tuote tai taakka sijoitetaan riittävän lähelle siten, että työtä ei tehdä kumartuneessa tai kiertyneessä asennossa, työssä ei joudu kurkottelemaan eikä käsiä tarvitse kannatella. Lyhytaikaiset ja harvoin toistuvat toiminnot voidaan sijoittaa etäämmäksi varsinaisella työskentelyalueella.

Työskentelykorkeus määräytyy näkemistarpeen sekä käsiteltävien esineiden tai taakkojen koon ja painon mukaan. Suurta näkötarkkuutta vaativa työ tulee sijoittaa lähelle, kyynärtason yläpuolelle ja käsien liikuttelua vaativa työ taas hieman kyynärtason alapuolelle. Suuria tai raskaita taakkoja on hyvä käsitellä seisten, jolloin työtaso jää reilusti alle kyynärtason ja nostoissa voidaan käyttää hyväksi koko vartalon lihaksia.

Katselun kohde tulee sijoittaa suoraan työntekijän eteen. Katseluetäisyyden tulee olla oikeassa suhteessa kohteen kokoon. Pieni kohde sijoitetaan lähelle, jolloin työskentelytaso on suhteellisen korkealla. Iso kohde sijoitetaan alemmaksi. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa hankkia korkeussäädettäviä tasoja etenkin työpisteissä, joissa työskentelee erikokoisia työntekijöitä tai käsitellään erikokoisia tuotteita.

On tärkeätä, että työvälineiden koko, muoto, paino ja pintamateriaali ovat sellaisia, että työvälineestä saa hyvän otteen ja että sen käyttö on mahdollisimman vaivatonta. Työvälineen käyttö ei saa vaatia liiallista voimankäyttöä.

Käsin tehtävässä työssä käsien ja olka- varren nivelet kuormittuvat. Työasentoja ja
-menetelmiä suunniteltaessa tulee välttää nivelten ääriasentoja sekä toispuolista ja yksipuolista kuormitusta. Nopeatahtinen toistotyö, johon liittyy ranteen ääriasentoja, voi aiheuttaa jännetupentulehduksen.

Pitkään samanlaisena jatkuva työasento – seisten tai istuen – voi aiheuttaa staattista, pysyvää lihasjännitystä ja sen seurauksena erilaisia oireita ja kiputiloja. Lisäksi nivelet ja selän välilevyt voivat kuormittua epäedullisesti. Työ on hyvä keskeyttää määräajoin ja käyttää muutama minuutti rentouttaviin, lihaksen aineenvaihduntaa elvyttäviin venytyksiin. Säännöllinen elpymisliikunta, omaehtoinen tai ohjattu, on tehokas ja halpa tapa torjua ennalta tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja.


Seuraavaksi