Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Pienenkin tavaran putoaminen hyllystä aiheuttaa vakavan tapaturmavaaran. Trukinkuljettaja on turvakatoksen alla suojassa, mutta jalkautuneet liikkujat eivät.

Seuraavia periaatteita noudattamalla riskin toteutuminen voidaan estää:

  • Tuotteet hyllytetään ehjillä lavoilla ja muissa kuljetusyksiköissä. Kertakäyttölavojen alla on suositeltavaa käyttää standardilavaa.
  • Tuotepakkaukset ovat tukevia ja ehjiä. Pahvipakkausten tulee olla kuivia, etteivät ne menetä kantavuuttaan.
  • Tuotteet on yksiköity tukevasti, tarvittaessa sidottu pannoin tai muovikelmulla.
  • Tuotteet eivät ulotu kuljetusyksiköiden reunojen ulkopuolelle. Yksiköt eivät nojaa toisiinsa. Kaatumisvaara on, kun viereinen yksikkö poistetaan.
  • Ilman lavaa hyllytettävien tuotteiden alla käytetään erikoisratkaisuja, esimerkiksi umpitasoja ja rulla- tai tynnyrialustaa.
  • Yksiköt on sijoitettu suoraan ja keskelle hyllykannattimia.
  • Hyllystöjen alikuluissa ja hätäpoistumisteiden päällä käytetään ns. tunnelisuojia (levytasot yläpuolisissa hyllypaikoissa).
  • Hyllyissä käytetään taka- ja päätysuojaverkkoja ja korotettua päätyelementtiä, mikäli vieressä tai alla on jalankulkua tai työpisteitä.
  • On huolehdittava, ettei putoamissuojauksilla vaaranneta paloturvallisuutta ja sprinklerijärjestelmän toimivuutta. Tämän vuoksi suositellaan ammattilaisten asentamia suojauksia.

Kuormalava on edelleen yleisin kuljetusyksikkötyyppi. Niiden käsittely aiheuttaa runsaasti etenkin lieviä tapaturmia. Lavatyypin kuorman maksimiarvoja tulee noudattaa. Lisäksi on otettava huomioon niiden käsiteltävyys logistiikkaketjun eri vaiheissa.

Tyhjien lavojen pinoamiseen on syytä käyttää trukkia tai muuta nostolaitetta tai lavausautomaattia. Mikäli se ei ole mahdollista, on lavoja hyvä nostella kahden henkilön voimin tai vähintään noudattaa turvallista nostotekniikkaa.

Puulavat

Puulavoista irtoaa tikkuja, joten suojakäsineet ovat tarpeen. Lavoja ei saa jättää väliaikaisestikaan kyljelleen nojaamaan kulkuteiden varrelle seiniä tai hyllyjä vasten. Riskinä on niiden kaatuminen jaloille ja myös niihin osuminen trukilla.

Käyttöön saa ottaa vain ehjiä ja hygienian kannalta riittävän puhtaita kuljetusyksiköitä, kuten kuormalavoja, muovi- ja pahvilaatikoita, säkkejä, rullakoita ja tynnyreitä. Missään tapauksessa rikkinäisiä yksiköitä ei saa hyllyttää. Puisten lavojen kansi- ja tukilautojen tulee olla ehjät sekä riittävän puhtaat. Tuki- palojen pitää olla halkeamattomia ja suorassa asennossa. Naulojen kannat eivät saa olla koholla.

Rullakot

Rullakot ovat hyväkuntoisina ja oikein käytettyinä tehokkaita kuljetusyksiköitä. Myös niiden täytössä tulee huomioida koko kuljetusketju. Esimerkiksi autonkuljettaja joutuu siirtämään niitä asiakaspäässä pitkiäkin matkoja, epätasaisilla ja huonokuntoisilla alustoilla. Suositeltava rullakon maksimikuorma on 350 kg. Tarvittaessa käytetään välitasoja, mikä vähentää myös tuotevaurioita. Jouhevan liikuttelun vuoksi rullakoiden pyörien tulee pyöriä kunnolla ja niissä mahdollisesti olevien lukitusmekanismien toimia. Rullakkoremmien tulee olla ehjät ja kiinnitettyinä, myös tyhjissä rullakoissa. Remmien materiaaliksi suositellaan kangasta kumin sijaan.


Seuraavaksi