Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Varastoissa ja sisäisessä liikenteessä käytettävät säännöt kannattaa laatia mahdollisimman yhdenmukaisiksi yleisessä liikenteessä käytettävien sääntöjen kanssa. Näin ne ovat tuttuja. Koska työpaikan liikenteessä ja liikkumisessa on käytössä normaalista liikenteestä poikkeavia kulkuneuvoja, kuljetusyksiköitä ja muita ominaispiirteitä, ei samoja periaatteita kuin yleisessä liikenteessä voida aina pitää tarkoituksenmukaisina.

Käytettävien liikennemerkkien ja opasteiden tulee olla keskitetysti työnantajan suunnittelemia ja toteuttamia. Merkkien ja opasteiden käytössä kannattaa suosia virallisia, vakiintuneita symboleita, värejä ja tekstejä. Työntekijöiden tai esihenkilöiden nopeasti itse tekemät pahvitaulut vievät uskottavuuden koko merkkijärjestelmältä. Muutenkin merkit ja opasteet tehoavat parhaiten ulkopuolisiin liikkujiin, kuten tavaraa hakeviin ja noutaviin kuljettajiin.

Oma henkilöstö turtuu ajan myötä merkintöihin. Heidän ajo- ja liikkumistavoilleen merkitsevämpää on se, kuinka hyvin ympäristö tukee liikkumistarpeita. Varsinkin jalankulkijat löytävät nopeasti oikotiet. Jalankulkijoiden tulisi varastossa käyttää vain jalankululle määriteltyjä reittejä. Joissakin korkean turvallisuuskulttuurin yrityksissä on sovittu, että koko trukkiliikenne pysähtyy heti, jos ajoväylillä havaitaan jalankulkija.

Ensisijaisesti tulee aina noudattaa työpaikalla sovittuja sääntöjä.

Varastotyössä yleisesti sovellettuja ajo- ja liikennesääntöjä ovat seuraavat:

 • Pääväylät kannattaa merkitä etuajo-oikeutetuiksi, esimerkiksi hyllykäytäviin nähden. Samanarvoisilla väylillä vasemmalta tuleva väistää oikealta tulevaa.
 • Työskentelyalueilla ajettaessa trukki väistää aina jalankulkijaa. Varsinaisilla trukkiväylillä ei saisi olla jalankulkua ollenkaan.
 • Kuljetusyksiköt, taakat ja ajoneuvot tulee pysäköidä väliaikaisestikin vain niille merkityille paikoille − erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei niillä tukita poistumisteitä tai aiheuteta näköesteitä risteysalueille.
 • Sisätiloissa ei saa ajaa polttomoottorikäyttöisillä työkoneilla.
 • Trukin haarukat ovat ajettaessa alhaalla, noin 10−20 cm:n korkeudella lattiatasosta.
 • Luiskissa ajetaan alaspäin taakka takana ja ylöspäin taakka edessä tasapainon säilyttämiseksi.
 • Mikäli trukissa tai muussa työkoneessa on turvavyö, sitä on käytettävä. Samoin mahdollinen hytin ovi on pidettävä kiinni.
 • Trukissa ei saa kuljettajan lisäksi olla muita henkilöitä, jollei tätä varten ole lisäistuinta.
 • Trukin haarukoilla, kuljetusyksiköiden tai taakkojen päällä ei saa kuljettaa ihmisiä, eikä haarukkavaunua eli niin sanottua pumppukärryä saa käyttää potkulautana.
 • Työkoneen tulee olla täysin pysähtynyt ennen siitä poistumista, sillä riskinä on kaatuminen ja trukin automaattijarrun rikkoutuminen. Lisäksi trukista tulisi astua alas jalka mahdollisimman kohtisuoraan lattiaa vasten.
 • Yrityksen alueen ulkopuolella ei saa väliaikaisestikaan ajaa rekisteröimättömällä trukilla, esimerkiksi yleisen tien yli kiinteistöstä toiseen.
 • Yleisperiaate on, että ”älä aja, jos et näe minne ajat”. Jos taakka estää näkyvyyden, tulee ajaa takaperin tai käyttää näyttömiestä tai teknisiä apuvälineitä. Paras on, jos taakka voidaan madaltaa tai käytössä on trukkeja, joissa taakka on aina takana ja kuljettaja ajaa kuitenkin suorassa katse menosuuntaan.
 • Trukeille ei ole olemassa virallisia nopeusrajoituksia. Sopiva nopeus riippuu trukkityypistä, taakoista ja liikkumisympäristöstä. Maksiminopeus voidaan rajoittaa työkoneisiin teknisesti. Joissain uusimmissa trukkimalleissa maksiminopeus säätyy automaattisesti taakan painon ja korkeuden eli tasapainopisteen paikan mukaan. Suositus sisätilojen maksiminopeusrajoitukseksi on 8−12 km/h. Huomattavaa on, että monet trukkityypit ovat herkempiä kaatumaan tyhjinä, koska niiden painopisteen suunnittelussa on otettu huomioon vakavuus taakan kanssa ajettaessa.

Seuraavaksi