Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Osion alasivut

Tyypilliset työtapaturmat

Liikkumisessa ja sisäisissä kuljetuksissa sattuu työtapaturmista merkittävä osa eli yli 30 000 työpaikkatapaturmaa vuosittain. Näistä tapaturmista kolmannes sattuu kuljetusvälineitä käytettäessä ja 2/3 manuaalisissa nostoissa ja siirroissa. Sisäisen liikenteen turmat ovat myös keskimääräistä vakavampia − kuolemaan johtaneista työkuolemista niiden osuus on ollut joinakin vuosina jopa puolet.

Osaaminen, perehdytys, koulutus, luvanvaraiset työt

Arviolta 80−90 prosentissa tapaturmista on mukana inhimillinen virhe. Taustalla on monia syitä, jotka vaikuttavat riskinottoon, ohjeiden noudattamatta jättämiseen tai vääriin työtapoihin.

Terveystarkastukset varastotyössä

Työterveyshuollossa tehtävien terveystarkastusten tärkeimpänä tavoitteena on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia tai niiden oireita sekä ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä. Tarkastusten tavoitteena on myös selvittää, onko työntekijä sopiva tiettyyn työtehtävään.

Monimuotoisuus työyhteisössä

Työpaikalla työskentelee enenevässä määrin useiden erilaisten kulttuurien edustajia. Monikulttuurinen työyhteisö on paitsi voimavara, myös haaste sekä yritykselle että työyhteisölle. Työntekijät näkevät itsensä ja arvioivat muita omien kulttuuristen, sosiaalisten ja henkilökohtaisten arvojensa pohjalta.


Seuraavaksi