Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Vaarallisten aineiden varastoinnista ja käsittelystä on oma lainsäädäntönsä.

Työpaikan tulee selvittää, mitkä määräykset niitä koskevat. Siihen vaikuttavat toiminnan laajuus, varastoitavat ja käsiteltävät kemikaalit ja määrä sekä varaston sijainti. Kemikaaliturvallisuudesta on myös kohdissa 2.8 Paloturvallisuus ja jätehuolto sekä 2.10 Henkilönsuojaimet.

Kauppojen yhteydessä tapahtuvasta räjähdysvaarallisten aineiden säilytyksestä on säädetty erikseen lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 63−66 §:issä.

Työpaikalla käytettävistä, käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista tulee löytyä käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaalien kanssa mahdollisesti tekemisiin joutuvien henkilöiden tulee tietää, missä käyttöturvallisuustiedotteet sijaitsevat. Heidät pitää myös perehdyttää ymmärtämään tiedotteiden sisältöä.


Seuraavaksi