Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Trukin ja muun työkoneen valinta

Työpaikalla tulee käyttää vain työhön soveltuvia, CE-merkittyjä työkoneita ja laitteita. Trukkeja ja siirtokalustoa hankittaessa tulee ottaa huomioon taakka (paino, koko, muoto), työprosessi, varastokalusteet ja -laitteet, työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet sekä työympäristön vaatimukset, kuten väyläleveydet, ja lämpö- ja sääolosuhteet. Lisäksi nostettavat ja siirrettävät tuotteet tai yksiköt saattavat edellyttää erilaisten lisävarusteiden hankintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi nostoapuvälineet (liinat, ketjut, nostopuomit), jatkohaarukat, rulla- ja tynnyripihdit ja mattopiikit. Niiden yhteensopivuus trukin tai muun työkoneen kanssa on varmistettava.

Mikäli kaikkialla työalueella, esim. ulkovarastokentällä ei ole riittävän lähellä kiinteitä alkusammuttimia, sellainen tulisi kiinnittää trukkiin (vähintään 2 kg:n sammutin. Hankintoja tehtäessä kannattaa hyödyntää käyttäjien ammattitaitoa itse työstä ja ottaa myös huomioon ohjaamoergonomia.

Työkoneen kunto ja siisteys

Työnantaja vastaa yleisesti trukkien kunnon, tarkastusten ja huoltojen organisoinnista. Työtekijöiden tulee kuitenkin työvuoronsa alussa tai ottaessaan trukin käyttöönsä tarkistaa, että se on päällisin puolin ehjän näköinen:

 • kaapelit ja ketjut ovat ehjiä
 • renkaat ja ilmanpaineet kunnossa
 • vuotoja ei ole havaittavissa
 • murtumia rakenteissa ei näy
 • kone on mm. paloturvallisuuden kannalta riittävän siisti.

Lisäksi on hyvä testata hallintalaitteet ja muut keskeiset toiminnallisuudet ennen ensimmäistä työtehtävää. Huoltokyltin päiväys on myös syytä tarkistaa. Mikäli työntekijä havaitsee trukissa vikoja, on se heti poistettava käytöstä ja asiasta on informoitava esihenkilöä, joka vastaa jatkotoimenpiteistä.

Trukit ja muut työkoneet tulee pitää jatkuvasti siisteinä. Tyypillinen ongelma on tarrapohjien, teippirullien hylsyjen, sidontapantojen ja pakkausmuovien jääminen ohjaamoon penkin ja rungon väliin. Viihtyvyyden heikentymisen lisäksi tästä aiheutuu paloturvallisuusriski. Ylimääräinen tavara voi pahimmillaan haitata tai estää hallinta- ja turvalaitteiden toiminnan.

Työssä tarvittaville työvälineille ja materiaaleille voidaan toteuttaa tai hankkia erilaisia turvallisia telineitä ja säilytystiloja. Työkoneisiin ei tule ilman esimiehen lupaa kiinnittää mitään omia tarroja, merkkejä ja lisäohjeita, vaikka niillä tarkoitettaisiin hyvää.

Työkoneen turvavarusteet, -merkinnät ja ergonomia

Liikkuvan työvälineen kaatuminen enemmän kuin kyljelleen on estettävä tai työntekijän ympärille on jäätävä riittävästi tilaa kaaduttaessa. Tämä voidaan toteuttaa turvaohjaamolla, suojarakenteella tai muulla ratkaisulla. Lisäksi trukissa on tarvittaessa oltava turvavyö tai muu vastaava rakenne, joka pitää kuljettajan istuimella trukin kaatuessa. Jos varastoitavat tai kuljetettavat esineet voivat pudotessaan vahingoittaa kuljettajaa, työväline on mahdollisuuksien mukaan varustettava suojarakenteella, kuten turvakatoksella.

Muita liikkuvissa työkoneissa vaadittavia turvavarusteita ja merkintöjä ovat seuraavat:

 • äänimerkki ja käsijarruhälytin
 • tyyppikilpi: mm. CE-merkintä, valmistajatieto ja paino
 • kapasiteettikilpi: mm. nostokapasiteetti maksimikorkeudessa ja painopiste-etäisyydet nimelliskapasiteetilla
 • akkukilpi: malli, kapasiteetti, nimellisjännite ja akun paino.

Työkoneen ohjaamon ratkaisut vaikuttavat sekä työturvallisuuteen että -hyvinvointiin:

 • Istuimen ja hallintalaitteiden tulee olla säädettävissä erikokoisille käyttäjille.
 • Seisten ajettavien mallien ergonomiaa voi parantaa selkätuen avulla.
 • Mikäli näkyvyys kuljettajan paikalta ei ole riittävä työn turvallisuuden varmistamiseksi, tulee käyttää tarvittavia lisävarusteita, kuten kameroita.
 • Näyttöpäätteen sijainnin tulee olla ergonominen; sitä tulisi voida käyttää niska mahdollisimman suorassa asennossa.
 • Lisäksi on otettava huomioon tärinän vaimennus. Tärinä aiheuttaa mm. selkävaivoja, stressiä ja ns. valkosormisuutta. Tarvittaessa tärinä on mitattava ja toteutettava korjaavat toimenpiteet (VNa 48/2005). Mikäli tärinä ylittää 0,5 m/s2, on altistumista vähennettävä.
 • Trukin ominaisuuksien lisäksi tulee kiinnittää huomiota kulkuväylien tasaisuuteen.
 • Melu ohjaamossa ei saisi ylittää 85 desibeliä. Jo 80 desibelin ylittyessä työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän saatavilla on henkilökohtaiset kuulonsuojaimet.

Trukki pitää rekisteröidä, mikäli sitä joudutaan käyttämään yleisellä tai yksityisellä tiellä, kadulla tai sillalla tai sen rakenteellinen nopeus ylittää 15 km/h.

Rekisteröidyissä trukeissa on oltava:

 • ajo- ja seisontavalot, ilman sytytysvirtaa toimivat suunta- ja varoitusvilkut
 • taustapeili, takana kaksi heijastinta ja hitaan ajoneuvon kolmio
 • varoituskolmio ohjaamossa
 • ilmakumirenkaat.

Seuraavaksi