Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Seuraavassa on esitetty hyllytyksiin liittyviä työohjeita

 • Hyllypaikalla taakka siirretään ilmassa paikalleen ja lasketaan alas; taakkaa ei saa liu’uttaa pitkin kannattimia tai työntää haarukoiden päillä paikalleen.
 • Haettaessa yksikköä hyllystä taakka lasketaan lähelle lattiaa ennen trukin kääntymistä, koska painopisteen ollessa ylhäällä trukki on herkkä kaatumaan pienestäkin pinnan epätasaisuudesta.
 • Nosto kannattaa aloittaa varovasti ja tarkkailla, voiko yksikkö osua johonkin noston edetessä ja onko taakka lavoitettu tukevasti. Tämä koskee erityisesti korkealta nostamista.
 • Taakkaa ei saa nostaa ihmisen yli − vastaavasti ihminen ei saa kulkea taakan alta.

Trukin käyttö luokitellaan nuorille työntekijöille vaaralliseksi työksi, lukuun ottamatta hidasta tavaran siirtoon käytettävää niin sanottua matalanostotrukkia. Iältään 16−18-vuotiasta voi siten käyttää mm. hyllytystä sisältävässä nostotyössä vain, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu, ettei työstä ole hänelle itselleen taikka hänen työnsä takia muille erityistä tapaturman tai terveyden menettämisen vaaraa. Asiasta on myös ennen työn teettämistä tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Henkilönostoja saa suorittaa vain siihen hyväksytyillä trukeilla ja henkilönostokoreilla tai henkilönostimilla. Ne tulee tarkastaa vuosittain. Tähän käyttöön tarkoitetut trukit tulee merkitä selkeästi. Henkilönostoja suorittavalla tulee olla vähintään vuoden kokemus tällaisen trukkityypin käytöstä, eli käytännössä iän tulee olla minimissään 19 vuotta. Myös nostettavan täytyy olla yli 18-vuotias. Lisäksi nostot tulee suunnitella huolellisesti ja nostoalue tulee eristää muulta liikenteeltä noston ajaksi.

Keräystyö tapahtuu yleensä alimmalta hyllytasolta. Hyllyihin ei saa koskaan kiivetä. Jotta ergonomista nostoasentoa voidaan käyttää, tulee taakka vetää mahdollisimman lähelle vartaloa ennen nostamista − mikäli sen luo ei itse pääse. Apuna voidaan käyttää ulosvedettäviä hyllytasoja. Luvussa 3 kerrotaan tarkemmin käsin suoritettavista nostoista. Yleiskriteerinä voidaan pitää, että yli 25 kg:n taakkoja ei nosteta käsin yksin.

Nojatikkaita ei tule varastotöissä käyttää lainkaan. Ne soveltuvat käytettäväksi vain hyvin tuettuna tilapäisenä kulkutienä tasolta toiselle siirryttäessä. Tukevia A-tikkaita voi käyttää tasaisella ja painumattomalla alustalla kevyissä töissä tavallisessa huonekorkeudessa. Niitä on olemassa myös työskentelytasolla ja kaiteilla varustettuina. Markkinoilla on myös pientavarahyllystöjen keräilyssä ja mm. kaupan myymäläpuolen hyllytyksissä käytettäviä nousujakkaroita, joiden vahinkoliikkuminen on estetty niille astuttaessa.

Muita tärkeitä varastotyön turvallisuusohjeita ovat

 • Jos asiakkaita voi liikkua samoissa tiloissa kuin trukit (mm. myymälöissä), niiden luvaton käyttöönotto on estettävä. Esimerkiksi avaimia ei tule jättää trukin ohjaamoon. Jos asiakkaiden ei ole lupa liikkua trukkien kanssa samalla alueella, se on merkittävä näkyvästi, ja lisäksi sallittu alue on eristettävä vaara-alueesta.
 • Ennen kuin trukilla ajetaan kuorma-auton tavaratilaan tai perävaunuun, sen paikalla pysyminen (ketju, pyöräkiilat), pohjan kunto ja kantokyky on varmistettava ottaen huomioon trukin ja taakan yhteenlaskettu paino.
 • Lumisia, vettä valuvia tai likaisia lavoja tai taakkoja ei saa tuoda sisätiloihin puhdistamatta.
 • Epäkuntoisia tai suojuksettomia koneita, laitteita ja nostoapuvälineitä ei saa käyttää; ne tulee viedä välittömästi huollettaviksi, tuhottaviksi tai merkitä käyttökieltoon.
 • Työntekijän tulee käyttää saamiaan työhön määriteltyjä henkilönsuojaimia ja vaatetusta. Samaa on hyvä edellyttää ulkopuolisilta liikkujilta, kuten rekan kuljettajilta ja vierailijoilta.
 • Päihtyneenä ei saa työskennellä. Jokaisen työntekijän kannattaa huolehtia myös muuten omasta vireystilastaan esimerkiksi nukkumalla riittävästi ja ylläpitämällä hyvää fyysistä kuntoa.
 • Koneita ja laitteita käytetään turvallisesti; käyttäjät on opastettava oikeisiin työtapoihin, myös mahdollisiin häiriötilanteisiin, kuten tukosten poistamiseen, turvallisesti. Esimiehen tehtävänä on valvoa oikeiden työtapojen käyttämistä ja puututtava välittömästi havaitsemaansa riskinottoon tai turvattomaan työtapaan.

Seuraavaksi